MOZAIKA

Mozaika

MOZAIKA je otevřený soubor e-learningových vzdělávacích kurzů z oblasti „měkkých“ a manažerských dovedností. Jeho jádro tvoří 15 kurzů. Soubor je dále rozšiřován o další kurzy i témata.


Cílem projektu MOZAIKA je nabídnout základní znalosti a dovednosti z různých oblastí manažerských a týmových kompetencí, komunikačních dovedností a dalších znalostí, které k efektivnímu výkonu své profese potřebují nejen manažeři různých úrovní řízení, ale v různém rozsahu v podstatě každý člověk, který chce být v osobním i pracovním životě úspěšný.

Kurzy Mozaiky lze studovat na našem vzdělávacím portálu FÓRUM. Fórum je tzv. LMS (Learning Management System), který společnost TANGRAM vytvořila s cílem usnadnit přístup ke kurzům Mozaiky co nejširšímu počtu zájemců. Vedle možnosti spouštět kurzy má Fórum některé další funkce. K jednotlivým kurzům jsou zde například testy pro ověření znalostí (Zkušebna) nebo seznam a stručný popis některých knih, které k danému tématu vyšly (Knihovna). Podniky mají možnost vytvářet na Fóru studijní skupiny pro své zaměstnance a jejich studium případně sledovat. Prostřednictvím diskusního fóra je možné kurzy moderovat nebo tutorovat.

LMS Fórum i s celou Mozaikou mohou mít podniky k dispozici také jako „své vlastní“ buď na svém internetovém serveru nebo implementované do podnikového intranetu.

Kurzy Mozaiky jsou „SCORM kompatibilní“. Mohou být tudíž jednotlivě implementovány do různých LMS. Podniky, které mají své vlastní vzdělávací portály, kde provozují své e-learningové kurzy, tak mohou rozšířit jejich spektrum o vybrané kurzy Mozaiky (nebo také některé individuálně vytvořené kurzy Tangramu mimo Mozaiku).

MOZAIKA představuje nejen soubor e-learningových kurzů, ale také určitý koncept jejich zpracování. Díky němu je možno hotové kurzy Mozaiky rozšiřovat nebo upravovat podle individuálních požadavků nebo ve formátu Mozaiky efektivně vytvářet nové e-learningové kurzy Mozaiky „na zakázku“.

Typickým uživatelem Mozaiky je firma, které záleží na osobním rozvoji jejích zaměstnanců, a proto jim zprostředkuje neomezený přístup ke kurzům. Je to něco jako zřízení „podnikové knihovny znalostí a dovedností“ pro všechny. Na tento základ je pak možno navázat prezenčním vzděláváním a tréninky pod vedením lektorů. Tak lze Mozaiku využít jako základ pro tzv. „blended learning“.

obrazovka-mozaiky.jpg, 84kB

Valid HTML 4.01 Transitional