Specifické FLASH aplikace

Specifické FLASH aplikace

Pro zvláštní potřeby v oblasti propagace nebo prezentace podniku prostřednictvím Internetu umíme vytvořit atraktivní aplikace v programovém prostředí FLASH.


Díky našemu zaměření na kreslenou grafiku, animaci a humor, které využíváme ke zvýšení atraktivity e-learningových kurzů, můžeme nabídnout vytvoření specifických aplikací, které lze spouštět prostřednictvím Internetu stejně jako e-learningové kurzy. Mohou mít široké spektrum využití.

Při tvorbě využíváme programový nástroj Adobe FLASH, který je zvlášť vhodný pro internetové aplikace, ve kterých je využita grafika, animace a multimediální prvky. Například pro zaměstnance České pojišťovny a seznámení se základním principem pojišťovnictví jsme v roce 2003 vytvořili kreslenou „Pojišťovací pohádku“. Nebo pro společnost Dalkia Česká republika jsme zpracovali jejich „Kodex bezpečnosti práce“ tak, aby jeho pravidla lépe utkvěla pracovníkům v paměti. Nebo do kurzu Role manažera, který byl svého času programován v prostředí Toolbook Instructor, jsme pro oživení výkladu vytvořili animované skeče, které dokreslovaly 8 hlavních témat kurzu.

Lze si představit řadu oblastí, pro něž lze vytvořit obdobné pomůcky, které dostanou vaše „poselství“ co nejširšímu okruhu příjemců.

Valid HTML 4.01 Transitional