Kodex bezpečnosti práce

Pro společnost Dalkia Česká republika, a.s., jsme vytvořili zábavný kviz, který v žertovné podobě „procvičuje“ 18 zásad jejich interního Kodexu bezpečnosti práce. Ty by měli znát všichni pracovníci, a proto jej mají takto k dispozici prostřednictvím Internetu na svém vzdělávacím portálu.

Kviz obsahuje 18 trojic obrázků. Úkolem je vždy uhodnout, o co jde na prvním ze tří obrázků. Správná i špatná odpověď je pak provázena dalším obrázkem s příslušným komentářem. Ať již odpoví student jakkoliv, zobrazí se mu obě pokračování scénky, a poté příslušná zásada kodexu.

Cílem aplikace je motivovat zaměstnance k pročtení Kodexu a současně dosáhnout lepšího uvědomění si jeho pravidel. Proto je volena tato „škola hrou“.

Kodex bezpečnosti práce

Valid HTML 4.01 Transitional