Pojišťovácká pohádka

Spustit Pojišťováckou pohádku

Pojišťovácká pohádka je kreslená animovaná aplikace, která byla naprogramována v prostředí Flash pro Českou pojišťovnu, a.s. Jejím cílem je seznamovat pracovníky pojišťovny v humorné podobě se vznikem a základním principem pojištění majetku.

Tato aplikace není v pravém slova smyslu e-learningový kurz. Jde o využití animované grafiky k seznámení s některými základními myšlenkami - v našem případě z oblasti pojišťovnictví.

Jistě si lze představit řadu témat, která by se dala díky kreslené animaci v mírně humorné podobě předat zaměstnancům podle potřeby jejich zaměstnavatele. Například z oblasti firemní kultury, podnikové vize a strategie apod.

Tuto aplikaci uvádíme s laskavým svolením klienta v plné verzi. Byla vytvořena v roce 2003, což se projevuje v poněkud omezených možnostech tehdejší verze programu Flash. Prosím, berte to při prohlížení v úvahu a „nespěchejte na ni“ :-)

Pojišťovácká pohádka

Valid HTML 4.01 Transitional