E-learningové vzdělávací kurzy

Tangram

TANGRAM s.r.o.

Společnost TANGRAM dělá e-learningové vzdělávací kurzy. Od roku 2001 jsme pro naše klienty vytvořili přes třicet takových kurzů na zakázku. Naši nabídku tvoří též vlastní kurzy souboru MOZAIKA®. Nabízíme jejich studium na našem vzdělávacím portálu FÓRUM. Kurzy ze souboru MOZAIKA je možno implementovat do vzdělávacích portálů různých dodavatelů. Nebo je pro sebe můžete získat spolu s aplikací FÓRUM k vlastnímu provozování prostřednictvím vašich webových stránek nebo v podnikovém Intranetu.

Mozaika

MOZAIKA

Mozaika je název souboru e-learningových kurzů z oblasti manažerských a měkkých dovedností. V současnosti je tvořena více než dvaceti kurzy. Mozaiku průběžně rozšiřujeme o další kurzy tak, aby co nejlépe pokryla základní znalosti a dovednosti, které jsou ke vzdělávání v podnikové praxi vyžadovány. Kurzy Mozaiky jsou „SCORM kompatibilní“, takže je možno je podle potřeby provozovat v různých vzdělávacích portálech. Ve formátu (vzhledu) kurzu Mozaiky můžeme také vytvořit individuální kurz na míru. E-learningové kurzy Mozaiky mohou využít nejen podniky k „plošnému“ vzdělávání svých zaměstnanců, ale také lektoři a vzdělávací instituce k podpoře svých prezenčních kurzů a tréninků.

FÓRUM

FÓRUM

Fórum je vzdělávací portál, který jsme vyvinuli ke studiu kurzů Mozaiky prostřednictvím Internetu. Jedná LMS (Learning Mangement System), který umožňuje zpřístupnit na zvolené období pro registrované organizace vybrané kurzy jejich pracovníkům a sledovat jejich „studium“. V LMS Fórum lze provozovat a administrovat nejen kurzy Mozaiky, ale také e-learningové kurzy jiných dodavatelů, pokud jsou SCORM kompatibilní. Proto aplikaci Fórum můžeme nabídnout podnikům k vytvoření vlastních firemních vzdělávacích portálů - a to buď formou hostovaného internetového serveru nebo do podnikových intranetových sítí. Fórum nabízí řadu dalších možností, které rozšiřují jeho vzdělávací potenciál. Více informací najdete na www.forum4u.cz.

E-learning na zakázku

E-learning na zakázku

Nabízíme vám vytvoření vašich individuálních vzdělávacích e-learningových kurzů. Naše nabídka se opírá o dlouholeté zkušenosti s jejich tvorbou. Dokážeme zpracovat požadovaný obsah v přehledné, srozumitelné a graficky atraktivní podobě. Využíváme k tomu spolupráci zkušených lektorů s různou odborností, dále vlastní obsahové zdroje nebo můžeme zpracovat vámi dodané podklady.

Animované FLASH aplikace

Animované FLASH aplikace

Ne vždy je vhodné distribuovat informace a znalosti formou vzdělávacích kurzů. Někdy je dobré okořenit je humorem a dodat v přitažlivém kabátu. Naše zkušenosti s kreslenou animovanou grafikou a s vytvářením aplikací pro Internet nám umožňují nabídnout vytvoření takových pomůcek podle vašich specifických požadavků.

Zpracování obsahu

Zpracování obsahu

Převedení různých, často rozsáhlých obsahových podkladů do podoby, která je vhodná pro vytvoření e-learningových aplikací, vyžaduje určitou zkušenost. Zdrojové texty je třeba redukovat bez ztráty důležitých informací a strukturovat tak, aby byly pro budoucího studenta přehledné. Nabízíme vám spolupráci a svoje zkušenosti pro vaše vlastní e-learningové projekty.

Zpracování obsahu

Projekty EU

TANGRAM je zapojen do projektů realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. V období 2010-2013 realizujeme vlastní projekt, jehož zkrácený název je „Interní lektor s podporou ICT“. Tento vzdělávací program vytváříme na základě výzvy Moravskoslezského kraje pod číslem CZ.1.07./3.2.07/02.0079. Jeho cílem je nabídnout interním lektorům v podnicích podpůrné materiály, které jim umožní vést vlastní vzdělávací kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností s využitím e-learningových kurzů souboru MOZAIKA.
Více informací najdete na www.i-lektor.cz.

Pro projekt „MSK - Moravskoslezsko synonymum konkurenceschopnosti“, který pod číslem CZ.1.07/3.2.07/01.0005 realizuje Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě, jsme vytvořili 44 e-learningových vzdělávacích modulů ve čtyřech tematických okruzích. Součástí dodávky je i upravená verze LMS Fórum, na kterém bude ARR tyto své e-learningové kurzy provozovat. Kurzy jsme zpracovali podle zadání z dodaných textových podkladů.
Více informací naleznete na http://elearning.arr.cz.

Valid HTML 4.01 Transitional