Organizace času

Spustit kurz Organizace času

Dobrý „time management“ není jen styl práce úspěšných manažerů, ale zvyšuje výkonnost a spokojenost každého člověka.

Čas je nejcennějším zdrojem našeho úspěchu. Potřebujeme čas na práci, čas na přemýšlení, čas na vzdělávání se, čas na odpočinek a zábavu i čas na lásku a přátelství. To vše je podmínkou úspěchu. Úspěch však nepřijde sám a kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem. Obsah kurzu, který by vám v tom měl pomoci je rozdělen do těchto modulů:

Využívání času

Využívání času

Podle výzkumu mezinárodní organizace práce (ILO) stráví Češi v práci z evropských národů nejvíce času. Mnohé zaměstnance zastihnete ve večerních hodinách a víkendech v kancelářích nebo doma, jak se snaží dohnat, co nestihli vyřídit v pracovní době. Všichni tito lidé mají zpravidla něco společného - stěžují si na nadměrné množství práce. Jestliže však nezvládnete udělat, co chcete a cítíte se pracovně přetíženi, nemusí to být proto, že máte jednoduše hodně práce.

Sebepoznání

Sebepoznání

Lidé se od sebe liší svými individuálními stránkami, které nazýváme rysy osobnosti. Naše osobnost stojí za našimi návyky i pracovním modelem, určujícími způsob využívání času, organizování vlastní práce, dosahování úspěchu. Každý člověk by se měl proto pokusit poznat stránky své osobnosti jako základu dlouhodobého plánování a dosahování svých cílů.

Cíle a priority

Cíle a priority

Efektivita našeho úsilí v prvé řadě souvisí s jasností našich cílů. Bez cíle se sice v budoucnu někde ocitneme, ale s největší pravděpodobností to nebude právě tam, kde bychom si přáli být. Vědět, co chceme, mít dobře definované dlouhodobé cíle, je klíčem k životním snům. Dobře stanovené cíle jsou společně se správným definováním priorit základem plánování času. Umožní nám efektivně zaměřit svůj postup, poskytnou nám časový rámec pro plánování, pomohou motivovat sebe i ostatní.

Plánování času

Plánování času

Pokud máme plán, je všechno konkrétní a měřitelné. Víme lépe, kde jsme a co zbývá udělat. A jestliže máme vyřídit větší počet záležitostí, budeme schopni odhadnout čas, který na to budeme potřebovat, a efektivně jej zorganizovat.

organizace-casu-5.jpg, 4,3kB

Organizace práce

Úspěšně zvládat nápor práce vyžaduje dobrou organizaci. Efektivní organizace práce přináší více času na záležitosti s největším významem, více času na rodinu, přátele a zábavu, méně naléhavých krizových situací, méně stresu a únavy a větší uspokojení nad tím, čeho jsme dosáhli.

Obrana času

Obrana času

K efektivnímu výkonu práce patří i obrana našeho času před jeho zloději a zvládání krizových situací, které čas od času nabourávají organizaci práce každého člověka.

Vytváření návyků

Vytváření návyků

Efektivní zacházení s časem vyžaduje vytvořit si správné návyky. Návyky jsou průniky znalostí, dovedností a přání. K tomu, abychom z něčeho mohli udělat životní návyk, musíme ovládat všechny tři tyto složky

Obnova sil

Obnova sil

Abychom byli dlouhodobě výkonní a prožili plnohodnotný úspěšný život, musíme věnovat pozornost obnově našich sil. Tento proces by měl zahrnovat rovnovážné obnovování všech čtyř dimenzí naší podstaty. Zdokonalováním kterékoliv dimenze ale zvyšujeme své schopnosti v ostatních.

Valid HTML 4.01 Transitional