Osobní rozvoj

Spustit kurz Osobní rozvoj

Člověk, který je spokojen sám se sebou, je také spokojenější v práci. Stojí proto za to věnovat se i této osobní dimenzi rozvoje.

Pod slovy „osobní rozvoj“ si lze představit různé formy rozvíjení člověka - vlastností, schopností, znalostí, dovedností nebo třeba tzv. osobních kompetencí. Náš kurz se soustřeďuje na společné jádro, ze kterého veškeré toto usilování vychází a ovlivňuje konečný výsledek - spokojenost sama se sebou. V našem životě existuje někdo, kdo nás provází od narození až do smrti - naše vlastní JÁ. Tento kurs by vám měl pomoci uvědomit si, kým opravdu jste, a odrazit se z tohoto bodu do lepší budoucnosti.

Co je to osobní rozvoj?

Co je to osobní rozvoj ?

Osobní rozvoj není o tom, abyste se změnili v „cizího člověka“. Jeho cílem je, abyste se stali tím, kým už potenciálně jste. Uvědomíte-li si své silné stránky a převezmete zodpovědnost za vlastní život, budete si jej moci začít užívat - a ne jen přežívat. Když poznáte lépe sami sebe, porozumíte lépe i svému okolí. Postupné „sebezlepšování“ vám dodá sebedůvěru a dosahované výsledky zlepší váš celkový osobní pocit. Největším nepřítelem na cestě osobního růstu jsme především sami sobě a naše strnulé představy o tom, že proměna je nemožná. Uvádíme zde proto nejčastější škodlivé názory a předsudky, které brzdí naši proměnu.

Sebepoznání a sebeúcta

Sebepoznání a sebeúcta

Sebepojetí vypovídá o tom, jak vidíme sami sebe. Jeho základními funkcemi je orientace ve vlastní psychice a ve vnějším světě. Úzce s ním souvisí naše mysl.  Funguje většinou podle minulých „naprogramování“ a to je dobré vědět, pokud se chceme změnit k lepšímu. Veškeré naše prohřešky pečlivě eviduje náš „vnitřní kritik“. Při každé „vhodné“ příležitosti nám je připomíná a podlamuje naši sebedůvěru. Je proto potřeba vykázat jej do příslušných mezí“ a udělat z něj místo nepřítele svého pomocníka a rádce. Emoce dodávají našemu životu „šmrnc a šťávu“. Spojují nás s tím, co je nám milé, a odhánějí od toho, co v nás vzbuzuje nelibost. Jsme však pod vlivem minulých nevědomých pocitů a necháme se jimi zmítat. Uvědomíme-li se své neustále opakované chybné reakce a porozumíme-li svým pocitům, nebudou nás ovládat. Budeme moci aktivně tvořit svůj život přiměřeně aktuální situaci.

Působíme ve vztazích

Působíme ve vztazích

Realitu nevnímáme takovou, jaká je, ale prostřednictvím své mysli. Při hodnocení okolí působí celá řada faktorů, které zkreslují výsledný dojem. V úsudcích o druhých lidech bychom proto měli být obezřetní. Například „projekce“ je tendence promítat do druhých lidí své vlastní rysy, ať pozitivní nebo negativní. Když si toto uvědomíme, můžeme své okolí používat jako zrcadlo, které odráží to, co je v nás skryté a sami to nevidíme. Psychická a citová závislost na druhých lidech je zhoubou intimních vztahů. Jsme-li přesvědčeni, že bez konkrétní druhé osoby nebudeme šťastní, ztrácíme sami sebe. Přestáváme žít v souladu se svým nitrem, ale přizpůsobujeme se očekáváním druhých. Naším cílem by mělo být těšit se z něčí přítomnosti, aniž bychom se k němu poutali.

Životní příběh

Životní příběh

Osobní rozvoj počínáme z místa, kde jsme teď. Každý stojíme jinde a máme před sebou vlastní cestu. Chceme-li na ni vyrazit, musíme si proto ujasnit výchozí bod. Svoji budoucnost vytváříme v současnosti. Na ni tedy musíme v prvé řadě zaměřit svou pozornost. Na cestu bychom neměli táhnout batoh plný dávných křivd a poranění. Je to zbytečná zátěž, kterou je třeba odhodit. Odpuštění a oproštění není lehký proces, ale osvobozuje. Odpustit je potřeba i sobě. Aby se podařilo převést "teorii osobního rozvoje" do života, je dobré začít postupně. Podle vlastního uvážení je třeba si vybrat to, co nás nejvíce oslovuje a začít tím. V budoucnu je pak možné "růst dál". A při tom všem nezapomeňme, že hlavním smyslem našeho života by mělo být "cítit se dobře". Ne zítra nebo za měsíc na dovolené u moře, ale právě TEĎ A TADY. Pokud dokážeme žít spokojeně v přítomném okamžiku, bude celý náš život spokojený.

Valid HTML 4.01 Transitional