Přesvědčování

Spustit kurz Přesvědčování

Přesvědčit o vlastním názoru nebo postoji a zachovat při tom dobré vztahy, získávat si druhé, patří k dovednostem dobrého manažera.

Volbou vhodných komunikačních technik můžeme snáze dosahovat vzájemného porozumění a získávat tak lidi na svou stranu. Užitečné je proto ovládat dovednosti asertivní komunikace, jednání dospělý - dospělý, versální dovednosti, emfatickou komunikaci, styly ovlivňování a přesvědčivé vystupování.

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace

Problémy v komunikaci mají často základ v nevhodném jednání jednoho z účastníků. V zásadě rozlišujeme trojí typ jednání: jednání manipulativní (agresivní), jednání pasivní a jednání asertivní. Abychom mohli správně reagovat v každé situaci, měli bychom umět ovládat nejen asertivní techniky ale i ostatní typy jednání. 

Jednání dospělý-dospělý

Jednání dospělý-dospělý

Vztahy mezi lidmi, které vznikají při jejich komunikaci, zkoumá tzv. transakční analýza. Odhaluje skryté manipulace a usiluje o to, aby lidé jednali asertivně - řečí transakční analýzy - jako dospělý s dospělým. Naše komunikace totiž bývá úspěšnější, pokud se vzájemně snažíme dát naše komunikační kanály do souladu.

presvedcovani-3.jpg, 3,8kB

Versální dovednosti

Určité typy lidí spolu dokáží komunikovat bez problémů, jiní jedinci docházejí k vzájemném porozumění s velkými obtížemi. Tyto vztahy jsou určovány jejich komunikačními styly. Versální dovednosti nám umožňují efektivně komunikovat a na svou stranu získat i jedince, jejichž komunikační styl jinak není kompatibilní se stylem naším.

Empatická komunikace

Empatická komunikace

Schopnost empatie (vciťování se do druhých) sice není dána všem, ale empatické komunikaci se můžeme naučit. Její zvládnutí nám umožní odhalovat skutečné motivy a pocity našich spolupracovníků či partnerů a díky tomu s nimi budeme moci komunikovat snáze a přesvědčivěji.

Ovlivňování

Ovlivňování

Ovlivňovat ostatní znamená změnit jejich postoje a chování. Použití moci a nátlaku zpravidla vede jen ke krátkodobému nebo formálnímu přizpůso-bení. Dlouhodobé úspěšné ovlivňování znamená identifikovat, co je důležité pro toho, na koho působíme, a neustálé dávat najevo pochopení pro jeho potřeby.

Valid HTML 4.01 Transitional