TANGRAM s.r.o. + Kontakt

Tangram

TANGRAM je tisíce let stará, ale dodnes oblíbená, čínská desková hra. Volný překlad původního čínského jména je "důmyslná sedmidílná skládačka". Jméno „Tangram“ dostala tato hra v Evropě začátkem 19. století. Jde o čtverec, rozdělený na sedm částí, ze kterých lze sestavovat různé geometrické obrazce, předměty, zvířata nebo postavy.


Tangram s.r.o. vznikla v roce 1991 a vývoji e-learningových kurzů se věnuje od roku 2001. Do roku 2010 jsme vytvořili přes čtyři desítky kurzů, z nichž s některými máte možnost seznámit se na těchto stránkách. Mezi naše největší klienty patřil svého času Český Telecom, později Telefónica O2 Česká republika, a dále například Česká pojišťovna, Československá obchodní banka, nebo nejnověji Dalkia Česká republika.

Ve shodě se svým názvem se snažíme nabídnout užitečnou „skládanku“ e-learningového vzdělávání, která je vhodná a dostupná pro široké spektrum lidí, podniků a organizací. Na tomto záměru se podílí tým spolupracovníků, složený z nejrůznějších specializací.

Lidé Tangramu

Milan Černoch

Ing. Milan Černoch

Je zakladatelem a jednatelem společnosti Tangram. Koordinuje vývoj všech e-learningových kurzů. Podílí se na tvorbě konceptu kurzů, spolupracuje s autory na zpracování jejich obsahu nebo jej vytváří a dále pak převádí do podoby detailních scénářů, jak bude obsah zpracován v grafickém prostředí kurzu. Vymýšlí náměty pro doprovodnou grafiku a spolupracuje při její tvorbě.
Kontakt: milan.cernoch@virtuality.cz

Ing. Alena Řezníková

Ing. Alena Řezníková

Její hlavní náplní je podpora obchodu, tvorba marketingové strategie a komunikace se zákazníky. Působila jako lektor na odborných IT kurzech, zaměřených na testování SW aplikací, pořádaných společností Institute for International Research. Podílí se na rozvoji LMS Fórum, tvorbě nových e-larningových kurzů a vzdělávacích metodik.
Kontakt: alena.reznikova@virtuality.cz

Nataša Balcarová

Nataša Balcarová

Pracuje ve společnosti Tangram jako asistentka. Má na starosti vyhledávání podkladů pro tvorbu e-learningových kurzů, testování, správu LMS Fórum, tvorbu databáze obchodních kontaktů a styk s klienty.
Kontakt: natasa.balcarova@virtuality.cz

Martin Tomašovský

Martin Tomašovský

Programoval většinu kurzů Tangramu v programovém prostředí Adobe Flash a jeho nástrojích. Vyvinul programové jádro Mozaiky, jeho technický koncept a všechny kurzy Mozaiky rovněž programoval. Podílí se na tvorbě grafického vzhledu kurzů a jejich barevné a typografické úpravě.
Kontakt: info@maxtmedia.com

Ing. Milan Lesniak

Ing. Milan Lesniak

Dlouhodobě spolupracuje s Tangramem. Je autorem kreslené a animované grafiky většiny kurzů Tangramu. Svými nápady se podílí také na jejich námětech. Milan Lesniak vyučuje animovanou tvorbu na Ostravské univerzitě a kreslené animaci se věnuje i mimo školu. Je výtvarníkem, animátorem a režisérem několika animovaných cyklů a večerníčků (např. Pučálkovi Amina) a ilustrátorem publikací s tématikou finanční gramotnosti, počítačových virů a počítačů vůbec.
Kontakt: m.lesniak@atlas.cz

Josef Quis

Josef Quis

Je dalším autorem kreslené a animované grafiky kurzů Tangramu. Naleznete ji například v ukázkách kurzů „Vyjednávání“ nebo „Zápisník pojišťovacího poradce“. Svými nápady se podílí na jejich námětech. Josef Quis je absolventem Pedagogické fakulty v Ostravě. Pracoval v Krátkém filmu Praha a v současnosti se věnuje ilustracím, převážně dětských knížek (asi 15 titulů), animovanému filmu, CD-R hrám pro děti, kresbě, malbě i užité grafice.
Kontakt: jquis@seznam.cz, web: www.josefquis.cz

Ing. Oldřich Šuleř

Ing. Oldřich Šuleř

Dlouhodobě spolupracuje s Tangramem při tvorbě kurzů v oblasti manažerských technik a dovedností. Je autorem obsahových podkladů rozsáhlého kurzu „Role manažera“. Byl partnerem Tangramu v projektu Mozaika, v jehož rámci vytvořil obsahové podklady k desítce kurzů. Oldřich Šuleř je autorem resp.spoluautorem řady knih, jako například Manažerské techniky, Firemní strategie, Porada jako efektivní nástroj řízení, Management, 5 rolí manažera nebo 100 klíčových manažerských technik. Působí jako lektor, konzultant a kouč managementu, externě přednáší management na ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Kontakt: info@suler.cz, web: www.suler.cz

Libor Vilím

Libor Vilím

Byl partnerem Tangramu v projektu Mozaika a podílel se na formování jeho konceptu. Podílel na tvorbě obsahu kurzu „Změna“. Libor Vilím je specialistou na trénink trenérů a je v této oblasti poradcem Tangramu. Jeho hlavní silou je pragmatická cesta za stále lepšími výsledky vzdělávání a nezkrotná inovativnost. Vystupuje v rolích konzultanta, trenéra, supervizora, metodika a kouče. Má za sebou šestnáctiletou trenérskou a metodicko-tvůrčí činnost, 10 let je majitelem společnosti TRENINK VILIM. Kontakt: treninkvilim@gmail.com, web: www.treninkvilim.com

Ing. Karel Kořený

Ing. Karel Kořený

Spolupracuje s Tangramem při tvorbě kurzů z oblasti financí a finančního poradenství. Je spoluautorem kurzu „Finance“ a minisérie kurzů „Základy investování I-III“. Karel Kořený přes 10 let přednášel na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. V současnosti se věnuje vzdělávání finančních poradců a zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti ve společnosti KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. Je autorem vzdělávací hry FINANČNÍ SVOBODA.
Kontakt: kk@kfp.cz, web: www.kfp.cz

Petr Pavlásek

Petr Pavlásek

Spolupracuje s Tangramem při tvorbě kurzů z oblasti měkkých dovedností a finančního poradenství. Je autorem obsahu kurzu „Analýza potřeb klienta“, „Řešení námitek“ a spoluautorem kurzu „Vyjednávání“ a minisérie kurzů „Základy investování I-III“. Petr Pavlásek má 8 let ekonomického vzdělání, 8 let praxe v bankovnictví a 15 let praxe konzultanta ve financích. V současnosti je výkonným ředitelem ve společnosti KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o., jejíž rozvojové programy do 12 měsíců zdvojnásobují příjmy koučovaných poradců a bankéřů.
Kontakt: pp@kfp.cz, web: www.kfp.cz, tel: +420 602 790 222

Ing. Libor Friedel

Ing. Libor Friedel, MBA

Spolupracuje s Tangramem v oblasti některých „tvrdých“ dovedností. Je spoluautorem obsahu kurzů „Marketing“ a „Strategie“. Libor Friedel pracoval 15 let jako moderátor, konzultant, poradce, trenér a lektor, mj. v oblasti strategického řízení, benchmarkingu, řízení výkonnosti, projektového řízení i tzv. “měkkých dovedností. V současnosti pracuje jako ředitel Centra aplikovaného ekonomického výzkumu na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Kontakt: libor_friedel@volny.cz

Mgr. Martina Davidová

Mgr. Martina Davidová

Je poradcem Tangramu v oblasti andragogiky a práva. Podílela se na projektu Mozaika a je autorkou obsahu a scénáře kurzu „Osobní rozvoj“. Martina Davidová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pak ještě její Filozofickou fakultu v oboru Andragogika v profilaci pro personální management.
Kontakt: martina_davidova@seznam.cz

Ing. Zoja Skopalová

Ing. Zoja Skopalová

Byla se svou vzdělávací agenturou Predika partnerem Tangramu v projektu Mozaika a podílela se na jeho realizaci. Vytvořila obsah několika kurzů, jako například „Management znalostí“ nebo „Internet příležitostí“. Zoja Skopalová se věnovala vývoji a realizaci kurzů jak v ČR, tak v rámci vzdělávacích programů Evropské unie i práci na evropských projektech v programech Leonardo da Vinci a Socrates. Zde se podílela na zpracovávání struktury a obsahů vzdělávacích programů i tréninkových materiálů, vytváření on-line kurzů a webových stránek a dalších aktivitách.
Kontakt: zoja.skopalova@seznam.cz

Ing. Petr Zeman

Ing. Petr Zeman

Spolupracuje s Tangramem jako programátor a v oblasti DTP. V prostředí Toolbook programoval kurz „Role manažera“ a v prostředí Flash vytvořil „Pojišťováckou pohádku“ a kurzy „Základy investování I-III“. Připravoval animované komponenty pro kurzy „Strategie“, „Marketing“ a „Finance“.
Kontakt: zatep@seznam.cz

Bc. Petr Mik

Bc. Petr Mik

Spolupracuje s Tangramem jako programátor v prostředí Adobe Flash. Programoval například animovanou pomůcku „Kodex bezpečnosti práce“. Petr Mik pracuje jako správce počítačové sítě a současně končí studium na Ostravské univerzitě obor Informační technologie ve vzdělávání.
Kontakt: info@mikpetr.cz

Květoslava Marčíková

Květoslava Marčíková

Spolupracuje s Tangramem v oblasti zpracování grafických komponent. Provádí jejich skenování, vektorizování, vybarvování a sestavování do knihoven programu Flash. Zajišťovala typografickou úpravu všech kurzů Mozaiky a některých dalších.
Kontakt: mkvet@seznam.cz

Barbora Křístková

Barbora Křístková

Spolupracuje s Tangramem v oblasti zpracování grafických komponent. Provádí jejich vybarvování a sestavování do knihoven programu Flash. Takto se podílela se na kurzech „Etiketa“ a “Řízení rizik“. Barbora v současnosti končí studium na Ostravské univerzitě v oboru Animovaná tvorba.
Kontakt: Barborakristkova@gmail.com

Valid HTML 4.01 Transitional