Transformace obsahu

Transformace obsahu

Díky zkušenostem, získaným tvorbou e-learningových kurzů, můžeme pomoci s „transformací“ různě obsáhlých obsahových podkladů do formy, která je pro vytváření e-learningových kurzů vhodnější.


Ve své praxi jsme se víckrát setkali s potřebou redukovat a zpřehlednit mnohastránkové textové podklady. Například pro projekt „Gastroučitel“, jehož e-learning byl realizovaný na bázi LMS „Moodle“, jsme zpracovali původně stovky stran textů přednášek do podoby přehledně strukturovaných „obrazovek“.

Na jinou podobu „práce s obsahem“ se můžete podívat v ukázce kurzu, který pojišťovacím poradcům České pojišťovny zpřístupňoval některé právní předpisy.

Tuto naši zkušenost a dovednost nabízíme všem, kdo tvoří vzdělávací programy, a kteří chtějí pomoci se zpracováním obsahu do podoby e-learningu nebo blended learningu.

Valid HTML 4.01 Transitional