Cena a hodnota

Spustit kurz Cena a hodnota

Různé vnímání ceny a hodnoty různými lidmi je pochopitelné. V roli prodejce nás ovšem bude zajímat, kdo a jak je vnímá. Kurz má podobu hry, která přináší poučení.

Tento kurz měl velmi specifické zadání - nějakou vhodnou a zábavnou formou vysvětlit, jak různé je vnímání hodnoty a ceny různými skupinami lidí. To, co má pro někoho velkou hodnotu a je za to ochoten zaplatit velkou cenu, nemusí mít pro jiného žádnou hodnotu.

Kurz byl pojat jako určitý kviz, ve kterém se pro šest typových kategorií lidí (potenciálních zákazníků) hádaly odpovídající „požitky“, které korespondují s jejich vnímáním hodnoty. Tyto kategorie lidí jsou v kurzu charakterizovány a je pro ně uvedeno také vhodné reklamní působení. V kurzu je rovněž uvedena základní „teorie“ k problematice hodnotové orientace.

V demoverzi je zpřístupněna jedna ze šesti kategorií - „Spotřebitel“. Lze ji vybrat klikem na ikonu s obrázkem piva a párku. Doporučujeme pročíst si informace o ovládání kurzu.

Cena a hodnota

Valid HTML 4.01 Transitional