Etiketa

Spustit kurz Etiketa

Pravidla společenského chování neplatí jen na banketech a recepcích, ale v našem běžném i pracovním životě. Jejich znalost nám prospívá ve společnosti i na pracovišti.

Kurz podává základní přehled o pravidlech společenského chování. Jde v současnosti o relativně módní téma. Je však stejně tak aktuální, neboť zvládání pravidel společenského chování kultivuje vztahy nejen společenské, ale též na pracovišti a v obchodním styku.

V humorné (a tudíž dobře zapamatovatelné) podobě jsou principy společenského chování zpracovány v osmi oblastech: Zdravíme a představujeme; Oslovujeme, mluvíme a posloucháme; Sedíme, stojíme, jdeme; Žijeme společensky; Hostíme a navštěvujeme; Jíme a pijeme; Pracujeme a Jak vypadáme. V rámci těchto oblastí je ukázáno 51 pravidel s celkem 90-ti jejich aplikacemi v praxi.

Grafický rámec kurzu tvoří „ilustrovaný přehrávač“ pravidel. Každé konkrétní pravidlo je graficky ilustrováno ve dvou fázích (klikem pro druhou fázi je většinou ukázána chybná aplikace pravidla). Vedle grafického znázornění je vždy uveden stručný komentář, jak se dané pravidlo aplikuje ve společenském styku.

Demoverze umožňuje prohlédnout si třetí a pátý modul kurzu.

Etiketa

Valid HTML 4.01 Transitional