Jak se dělá projekt

Spustit kurz Jak se dělá projekt

Každou činnost, která vede k dosažení určitého cíle v omezeném čase a s vynaložením jistého úsilí a zdrojů, lze nazvat projektem. Také jeho příprava a realizace má svá pravidla.

Kurz je určen pro každého, kdo se chce seznámit se základními přístupy k přípravě a realizaci projektů. Tyto přístupy jsou rozděleny do sedmi modulů: Základní charakteristiky projektu, Cíle, Činnosti, Lidé, Termíny, Rozpočet a Realizace. Celkově je výklad shrnut do 25-ti obrazovek „teorie“.

Součástí kurzu je možnost vyzkoušet psaní vlastního projektu „paralelně s výkladem“. Pro tento účel je v kurzu možno otevřít 10 oken, do nichž lze podle instrukcí vepisovat text, který je pak možno uložit a případně znovu otevřít k editaci. Ke každému z 10-ti kroků je zde ještě konkrétní nápověda, která na příkladech upřesňuje a prohlubuje příslušnou část „teorie“.

Graficky kurz rámuje projekční kancelář, které dominuje „rýsovací prkno“, na kterém se odehrává výklad, psaní i kreslené gagy, které oživují výklad.

Demoverze kurzu umožňuje přečtení základních charakteristik projektu a jeho cíle.

Jak se dělá projekt

Valid HTML 4.01 Transitional