Vyjednávání

Spustit kurz Vyjednávání

Také jednání a vyjednávání patří k našemu každodennímu osobnímu i pracovnímu životu. A tak jako v ostatních případech, kdo zná pravidla, taktiky a ví jak na to, je ve výhodě.

Kurz je relativně rozsáhlý a postihuje všechny základní aspekty jednání a vyjednávání. Je rozdělen do několika sekcí, z nichž nejrozsáhlejší je sekce „Teorie“. Je zpracovaná kolem základní definice v jedenácti modulech tak, aby každý z nich uceleným a přehledným způsobem popsal jeden z aspektů vyjednávání. Těmito moduly jsou: Cíle, Role osob, Dohoda, Zájmy a postoje, Taktiky a triky, Informace, Vyjednávací pozice, Vliv faktorů, Schopnosti vyjednavače, Styly vyjednávání a Fáze vyjednávání. Součástí této teorie je 35 animovaných příkladů, které v kreslené nadsázce osvěžují výklad.

Dalšími sekcemi kurzu je Kvíz (se 30-ti otázkami), Specifika pro pojišťovací poradce, Zvláštní způsoby vyjednávání (Vyjednávání o ceně, Telefonické vyjednávání, Vyjednávání ve skupině, V roli prodejce) a Tahák, ve kterém teorie shrnuta do 51 stručných a výstižných pravidel.

Grafický rámec kurzu využívá vzájemně propojených textových objektů, animovaného průvodce, komentujícího příklady a scénky, a sekvenční animovaný výklad zvláštních situací ve vyjednávání. V aktuální verzi je animovaný průvodce ozvučen.

V demoverzi jsou z Teorie zpřístupněna témata Taktiky a triky, Vliv faktorů a Fáze vyjednávání. Z Taháku jsou zpřístupněny tři s šesti okruhů pravidel.

Vyjednávání

Valid HTML 4.01 Transitional