Proč se pojistit

Spustit kurz Proč se pojistit

Tento kurz vznikl jako pomůcka pojišťovacím poradcům, aby dokázali své potenciální klienty lépe přesvědčit o přínosech pojištění.

Na základě tohoto zadání byl vytvořen animovaný kurz, který shrnuje různé aspekty přínosů pojištění. Tato různá hlediska ve svém součtu vyzbrojují pojišťovací poradce vhodnými argumenty pro získání nových klientů.

Kurz byl koncipován jako televizní show s různými „vstupy“. Postupným procházením těchto vstupů roste podpora pojistné myšlenky a naopak klesá původní nedůvěra v pojištění jako „zbytečnému vyhazování peněz“.

Zpracování kurzu je dokladem toho, jak různě lze zadání e-learningového kurzu zpracovat, a při tom dosáhnout jeho hlavního cíle - předat zamýšlené znalosti a vědomosti co nejširšímu okruhu zaměstnanců v co nejpřístupnější formě, a při tom to pro ně byla vlastně zábava.

V demoverzi je přístupná polovina z 12-ti modulů (vstupů).

Proč se pojistit

Valid HTML 4.01 Transitional