Řeč těla

Spustit kurz Řeč těla

Ten, kdo chce být úspěšný v komunikaci s druhými lidmi, by měl rozumět i její neverbální složce - řeči těla. Gesta, mimika nebo držení těla často prozradí více než slova.

Rozumět řeči těla znamená, že budeme schopni nahlédnout za slovní sdělení a vidět opravdové emoce, které se za nimi mohou skrývat. Tato dovednost má význam pro každého člověka v osobním životě, ale v některých profesích je k nezaplacení. Například v obchodním jednání může hrát velmi významnou roli.

Kurz je zpracován formou kresleného výkladového „vizualizátoru“ gest. Nejběžnějších 63 obličejových výrazů a gest rukou a těla je zobrazeno krátkou animací a ke každému z nich je uveden stručný popis, co znamená. Současně jsou zvýrazněny některé z 50-ti emocí, které s konkrétním gestem souvisí. Kurz umožňuje také opačný postup - ke každé emoci je možno najít a přehrát příslušná gesta, která jsou s ní spojena.

Demoverze umožňuje prohlédnout si prvních 16 gest.

Řeč těla

Valid HTML 4.01 Transitional