Řešení problémů

Spustit kurz Řešení problémů

Problémy jsou od toho, aby se řešily. Daleko lépe to jde těm, kdo k tomu umí využít různé techniky. Proces řešení problémů má svá pravidla a kdo je zná, ten problém snáze vyřeší.

Kurz se soustřeďuje na kreativní techniky řešení problémů, zejména skupinové. Řešení problémů vyžaduje tvůrčí přístup. Očekáváme při tom, že výsledkem bude takové řešení, které bude nejen originální, ale také správné, v praxi využitelné a přínosné.

Celý kurz je rozdělen do šesti modulů s názvy: Tvůrčí myšlení, Analýza problému, Sběr dat a interpretace informací, Produkce alternativ řešení, Výběr řešení a prezentace řešení. V rámci těchto modulů jsou v rámci 38-mi obrazovek popsány základy tvůrčího myšlení, jeho předpoklady a překážky, dále pak různé metody analýz problému a všech jeho aspektů, práce s daty, informacemi a jejich grafickým znázorněním a pak popis konkrétních tvůrčích technik pro generování nápadů a výběr optimálního řešení. V závěru jsou probrány zásady úspěšné prezentace řešení.

Grafický rámec kurzu tvoří pohled do „Institutu řešení problémů“, kde jeho jednotlivé místnosti představují moduly kurzu a klikem na konkrétní objekty se zobrazují jednotlivá témata.

Demoverze umožňuje prohlédnout si druhý modul kurzu, který dává nahlédnout do „Oddělení analýzy problému“.

Řešení problémů

Valid HTML 4.01 Transitional