Rizika a jejich řízení

Spustit kurz Rizika a jejich řízení

Každá lidská činnost je obvykle spojena s nějakými riziky. O to víc podnikání. Proto by měl být určitou mírou znalostí o „řízení rizik“ vybaven každý z nás, o manažerech nemluvě.

Kurz podává základní informace o tom, co všechno obnáší pojem „řízení rizik“. Jde zejména o identifikaci rizik a předpokladů jejich vzniku, určení pravděpodobnosti jejich vzniku, stanovení závažnosti možných důsledků, přijetí rozhodnutí, jak se kterým rizikům postavit, vypracování krizových plánů „pro každý případ“ a nakonec sledování situace a odhalování signálů blížících se hrozeb.

Celý kurz je rozdělen do devíti tématických modulů s názvy: Rizika, Analýza rizik, Možné reakce na riziko, Snižování rizika v podnikání, Rizika v procesu změn, Projektová rizika, Snižování rizika v obchodních vztazích, Investice a riziko a Krizové řízení. V rámci těchto modulů jsou probrány základní aspekty rizik a jejich řízení v celkem 46-ti obrazovkách kurzu.

Pro grafické rámování kurzu je volena scéna výhledu z jeskyně trosečníka. Prostor tohoto výhledu slouží jednak k zobrazování výkladu a jednak doprovodných gagů, které oživují výklad.

Demoverze umožňuje prohlédnout si první modul kurzu, který seznamuje studenta s pojmem rizika.

Rizika a jejich řízení

Valid HTML 4.01 Transitional