Změna

Spustit kurz Změna

Změny v okolí vedou ke změnám uvnitř podniků. Připravit změnu a úspěšně ji realizovat vyžaduje určité znalosti.

Připravenost reagovat na neustále se měnící okolní podmínky je jedním z hlavních požadavků, které na podniky klade dnešní „globální tržní realita“. Je při tom jedno, zda jde o podniky velké nebo malé. Ve všech pracují lidé, kteří jsou nuceni se v důsledku těchto nároků vyrovnávat s neustálými změnami. Tento kurz seznamuje se základy procesu změny, její přípravou a zaváděním.

Změna - o co jde?

Změna: o co jde ?

V prvním modulu si klademe poměrně jednoduchou otázku, co je to vlastně změna a proč bychom na ni měli být připraveni. Potřebu změn vyvolává celá řada vnějších i vnitřních faktorů. Ty mohou být ekonomické, sociální nebo technické povahy. Jejich přehled je zde stručně uveden. Na pozadí každé změny působí podporující a odporující síly. My si jich všímáme v kapitole "Energie změny".

Příprava na změnu

Příprava na změnu

Zavedení změny se dotýká především lidí a podnikové kultury. Přitom podniková kultura je, zjednodušeně řečeno, opět o lidech v podniku a jejich vztazích. Proto hrají lidé v procesu přípravy změny klíčovou úlohu. Zavést úspěšně změnu, kterou si vyžádaly vnější nebo vnitřní okolnosti, vyžaduje především přesnou formulaci jejích cílů. Dále je pak potřeba splnit několik hlavních předpokladů, jejichž výčet je v modulu uveden. Již při přípravě změny je také potřeba pamatovat na překážky, které by mohly bránit jejímu úspěšnému zavedení.

Kdo je kdo v procesu změny

Kdo je kdo v procesu změny

Změnu budou v podniku přijímat lidé různě. Někteří jí budou pozitivně nakloněni a část z nich ji bude aktivně podporovat. Některým bude vadit a třeba jí budou dokonce klást odpor. Další budou nezúčastnění. Pro úspěšné zavedení změny je dobré vědět „kdo je kdo“. Pozitivně nakloněné je potřeba získat pro její aktivní podporu, nezúčastněné bychom se měli snažit naladit alespoň pozitivně a odpůrce minimálně přesvědčit o její nezbytnosti.

Realizace změny

Realizace změny

Aby bylo možné změnu úspěšně zavést, je třeba proces změny řídit od samého počátku ve všech jeho fázích - od analýzy podniku, přes přípravu a plánování změny až po její realizaci. Tím se zabývá "management změny". Klíčovou roli při zavádění změny hraje komunikace. Bez komunikačního plánu a hlavně bez jeho plnění bude prosazení změn obtížné. Budeme určitě narážet na odpor, který bude potřeba překonat.

Valid HTML 4.01 Transitional